૫ેઇન કિલરનો ઓવરડોઝ મોતને આમંત્રણ સમાન

૫ેઇન કિલરનો ઓવરડોઝ મોતને આમંત્રણ સમાન

હાલમાં જ કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પેનકીલર દવા હેરોઈન અને કોકેન કરતા પણ વધુ ખતરનાક અને જીવલેણ છે. પેનકીલરોથી હેરોઈન અથવા કોકેન કરતા વધુ નુકસાન થાય છે. પ્રેસક્રીપ્સન ડ્રગ મોનીટરીંગ પોગ્રામના નિષ્ણાંતોએ કહ્યું છે કે પેનકીલરથી આડ અસરો વધુ થાય છે. સાથે સાથે શરીરના અંગોને આનાથી નુકસાન પણ વધારે થાય છે. હાઉસ એપ્રોપ્રીએશન કમીટિના ચેરમેને કહ્યું છે કે પેનકીલરોનો ઉપયોગ અમેરિકામાં મોટાપાયે થાય છે. અમેરિકામાં હેરોઈન અને કોકેનના લીધે લાંબાગાળે…

Read More