એરપોર્ટ ખાનગીકરણ માટેની યોજના અંતે પડતી મૂકી દેવાઇ

એરપોર્ટ ખાનગીકરણ માટેની  યોજના અંતે પડતી મૂકી દેવાઇ

એક મહત્વપૂર્ણ ઘટનાક્રમમાં સરકારે ચાર મોટા વિમાનીમથકના ખાનગીકરણની યોજના પડતી મુકી દીધી છે. અમદાવાદ અને જયપુર વિમાની મથકના ખાનગીકરણ માટેની યોજના પણ આમાં સામેલ છે. ચાર મોટા વિમાનીમથક ચેન્નઈ, કોલકત્તા, જયપુર અને અમદાવાદના વિમાનીમથકના ખાનગીકરણની યોજના બનાવવામાં આવી હતી, જે હવે પડતી મુકવામાં આવી છે. જ્યારે ચેન્નઈ અને કોલકત્તા ખાતેના વિમાનીમથકો એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયાના સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે. જ્યારે જયપુર અને અમદાવાદ વિમાનીમથક માટે નવેસરથી બિડીંગ આમંત્રિત કરવામાં આવશે. ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી બિડ આમંત્રિત…

Read More

મેટરનિટી લીવ વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરવા તૈયારી

મેટરનિટી લીવ વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરવા તૈયારી

સરકાર મેટરનીટિ બેનિફઇટ એક્ટ હેઠળ મેટરનીટી લીવની અવધિને વધારીને ૧૨ સપ્તાહથી ૨૪ સપ્તાહની યોજના ધરાવે છે. સંસદમાં આ અંગેની માહિતી આપી દેવામાં આવી છે. શ્રમ પ્રધાન બંદારુ દત્તાત્રેયે લોકસભામાં એક લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, મેટરનીટી બેનિફિટ એક્ટ ૧૯૬૧ હેઠળ વર્તમાન મેટરનીટી લીવને ૧૨ સપ્તાહથી વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરી દેવા ઉપર વિચારણા ચાલી રહી છે. વર્તમાન કાયદાની કલમ ૫(૩)ની જોગવાઈ મુજબ એક કામ કરતી મહિલાને ૧૨ સપ્તાહની મેટરનીટી લીવ મેળવવાનો અધિકાર છે જેમાંથી છ…

Read More