રાધે માએ સેક્સ માણવાની ફરજ પાડી હતીઃ ડોલી બિંદ્રા

રાધે માએ સેક્સ માણવાની  ફરજ પાડી હતીઃ ડોલી બિંદ્રા

વિવાદાસ્પદ ગોડવુમન રાધે માના કેસમાં હવે એક નવો વળાંક આવ્યો છે. બીગ બોસ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઇ ચુકેલી ડોલી બિંદ્રાએ આક્ષેપ કરતા કહ્યું છે કે, રાધે માએ સેક્સ માણવાની તેને ફરજ પાડી હતી. જો ડોલી બિંદ્રાના આક્ષેપો સાચા સાબિત થશે તો રાધે માંના કેસમાં એક નવો વળાંક આવી શકે છે અને તેમની તકલીફ વધી શકે છે. એક નવી વેબસાઇટે ડોલી બિંદ્રાને ટાંકીને કહ્યું છે કે, એક વ્યક્તિની સાથે સેક્સ માણવાની રાધે માં દ્વારા તેને ફરજ પાડવામાં…

Read More