એકાગ્રતા વધારવામાં સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ફાયદાકારક

એકાગ્રતા વધારવામાં સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ફાયદાકારક

તાજેતરમાં જ કરવામાં આવેલા એક નવા અભ્યાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સ્માર્ટ ફોન બુદ્ધિ શક્તિ વધારે છે તથા હોશિયાર બનાવવામાં ભૂમિકા ભજવે છે. સ્માર્ટ ફોનના ઉપયોગને કેટલાક લોકો ધ્યાન ભંગ કરનાર તરીકે ગણે છે પરંતુ નવા ભારત અમેરિકન સંશોધનમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે સ્માર્ટ ફોન ધ્યાનને વધારવામાં અને વધુ સક્રિય રહેવામાં મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. યુનિવર્સિટી ઓફ મિશીગનમાં ઇલેક્ટ્રીકલ એન્જીનીયરીંગ એન્ડ કોમ્પ્યુટર સાયન્સના પ્રોફેસર જસપ્રીતસિંહના જણાવ્યા મુજબ સ્માર્ટ ફોનના કારણથી લોકો પોતાના…

Read More