૫ેઇન કિલરનો ઓવરડોઝ મોતને આમંત્રણ સમાન

૫ેઇન કિલરનો ઓવરડોઝ મોતને આમંત્રણ સમાન

હાલમાં જ કરવામાં આવેલા એક અભ્યાસમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે પેનકીલર દવા હેરોઈન અને કોકેન કરતા પણ વધુ ખતરનાક અને જીવલેણ છે. પેનકીલરોથી હેરોઈન અથવા કોકેન કરતા વધુ નુકસાન થાય છે. પ્રેસક્રીપ્સન ડ્રગ મોનીટરીંગ પોગ્રામના નિષ્ણાંતોએ કહ્યું છે કે પેનકીલરથી આડ અસરો વધુ થાય છે. સાથે સાથે શરીરના અંગોને આનાથી નુકસાન પણ વધારે થાય છે. હાઉસ એપ્રોપ્રીએશન કમીટિના ચેરમેને કહ્યું છે કે પેનકીલરોનો ઉપયોગ અમેરિકામાં મોટાપાયે થાય છે. અમેરિકામાં હેરોઈન અને કોકેનના લીધે લાંબાગાળે…

Read More

મેટરનિટી લીવ વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરવા તૈયારી

મેટરનિટી લીવ વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરવા તૈયારી

સરકાર મેટરનીટિ બેનિફઇટ એક્ટ હેઠળ મેટરનીટી લીવની અવધિને વધારીને ૧૨ સપ્તાહથી ૨૪ સપ્તાહની યોજના ધરાવે છે. સંસદમાં આ અંગેની માહિતી આપી દેવામાં આવી છે. શ્રમ પ્રધાન બંદારુ દત્તાત્રેયે લોકસભામાં એક લેખિત પ્રશ્નના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે, મેટરનીટી બેનિફિટ એક્ટ ૧૯૬૧ હેઠળ વર્તમાન મેટરનીટી લીવને ૧૨ સપ્તાહથી વધારીને ૨૪ સપ્તાહ કરી દેવા ઉપર વિચારણા ચાલી રહી છે. વર્તમાન કાયદાની કલમ ૫(૩)ની જોગવાઈ મુજબ એક કામ કરતી મહિલાને ૧૨ સપ્તાહની મેટરનીટી લીવ મેળવવાનો અધિકાર છે જેમાંથી છ…

Read More