ભારતીય મહિલાઓ પણ પોર્ન ફિલ્મો વધુ પસંદ કરે છે

તાજેતરમાં જ કરવામાં આવેલા રસપ્રદ સર્વેમાં આ મુજબની બાબત સપાટી પર આવી  છે કે ભારતીય મહિલાઓમાં પોર્ન ફિલ્મો નિહાળવાનો ક્રેઝ વધી રહ્યો છે. પોર્ન હબ અને રેડ ટ્યુબ નામની બે એડલ્ટ સાઇટના સર્વેમાં  આ મુજબની બાબત સપાટી પર આવી છે. આમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે મહિલાઓ દ્વારા પોર્ન ફિલ્મો નિહાળવાના મામલે ભારત પાછળ નથી. બન્ને સાઇટ પર દર મહિને ચારકરોડ વિઝીટર્સ જોડાઇ રહ્યા હોવાની વિગત સપાટી પર આવી છે. દુનિયામાં પોર્ન ફિલ્મો નિહાળનાર મહિલાઓની ટકાવારી ૨૪ ટકા છે. જ્યારે પુરૂષોની ટકાવારી ૭૬ ટકા છે. હજુ પણ પુરૂષો વધારે છે પરંતુ મહિલાઓની સંખ્યામાં ઉલ્લેખનીય વધારો થયો છે. ગયા વર્ષની સરખામણીમાં પોર્ન ફિલ્મો નિહાળનાર મહિલાઓની સંખ્યામાં હવે એક ટકાનો વધારો થયો છે. બ્રાઝિલ અને ફિલિપાઇન્સ જેવા દેશોમાં અંતર મહિલાઓ અને પુરૂષો વચ્ચે ઓછો છે. આ બન્ને દેશોમાં મહિલાઓની ટકાવારી ૩૫ ટકા છે. જ્યારે પુરૂષોની ટકાવારી ૬૫ ટકા છે. અલબત્ત હજુ પણ મહિલાઓ ખુબ પાછળ છે પરંતુ હવે મહિલાઓની સંખ્યામાં વધારો થયો છે.  ભારતમાં આ ટકાવારી ૩૦ ટકાની આસપાસ છે. અમેરિકામાં  પણ મહિલાઓ પોર્ન ફિલ્મો નિહાળવાના મામલે પાછળ રહી નથી. કેટલીક મોટી સેલિબ્રીટીઓની પોર્ન ફિલ્મો નિહાળવામાં તમામને વધાર પસંદ પડે છે. આવી સેલિબ્રટીને જ પોર્ન સાઇટોમાં શોધવામાં આવે છે. આવનાર દિવસોમાં પોર્ન સાઇટને નિહાળનાર મહિલાઓની સંખ્યામાં વધારે વધારો થઇ શકે છે. આ અભ્યાસ મહિલાઓના વ્યવહારને પણ જાહેર કરે છે. અભ્યાસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મહિલાઓ સામાન્યરીતે પોર્ન મામલામાં ચોક્કસ પસંદગીની ચીજો જોવા માટે ઉત્સુક રહે છે. અભ્યાસ મુજબ પુરુષોની સરખામણીમાં મહિલાઓ પોર્ન ફિલ્મો નિહાળવામાં સરેરાશ ૧૦ સેકન્ડનો સમય ગાળે છે જ્યારે પુરુષો ૯.૨૨ સેકન્ડનો સમય ગાળી શક્યા છે.

Leave a Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>