મુંબઇ હુમલામાં પાક.ની ભૂમિકાનો પદરફાશ

મુંબઇ હુમલામાં પાક.ની ભૂમિકાનો પદરફાશ

પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ મુખ્યતપાસ કારે આજે એવો ધડાકો કરીને પાકિસ્તાન સરકારની મુશ્કેલી વધારી દીધી હતી કે, ૨૬/૧૧ મુંબઈ હુમલાની યોજના પાકિસ્તાની જમીન પરથી તૈયાર કરવામાં આવી હતી. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે, પાકિસ્તાને મુંબઈમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલા માટે તેની ભૂલને સ્વીકારી લેવી જોઇએ. પાકિસ્તાનને આતંકવાદીઓને મુંબઈ જવાની મંજુરી આપવા બદલ તેની ભુલ સ્વીકારવી જોઇએ. આ હત્યાકાંડ પાકિસ્તાન સરકારની પરોક્ષ મંજુરીથી થયો હોવાનો દાવો તેમણે કર્યો હતો. પાકિસ્તની અખબારમાં લખવામાં આવેલા લેખમાં ફેડરલ ઇન્વેસ્ટીગેશન એજન્સીના પૂર્વ…

Read More